Privacyverklaring Becomfy (becomfy.nl)

Becomfy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Becomfy
Hanegevecht 19
2811 AC  Reeuwijk
06-49904023

Ciska Tijssen-van Dam is de Functionaris Gegevensbescherming van Becomfy. Zij is te bereiken via ciska@becomfy.nl.

Persoonsgegevens die wij gebruiken

Becomfy heeft uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten, of doordat u zich via het contactformulier op deze website heeft aangemeld. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer (niet standaard)
– E-mailadres

Met welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens

Becomfy gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Sporadisch verzenden van een nieuwsbrief, hooguit 1 à 2 maal per jaar.
– Informeren over wijzigingen van onze diensten en/of bedrijfsvoering

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Becomfy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Becomfy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht het voorkomen dat wij met derden samenwerken die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Becomfy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Becomfy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons opnemen om inzage te verkrijgen, via ciska@becomfy.nl
Bij het ontvangen van een nieuwsbrief kunt u zelf wijzigingen doorvoeren in de persoonlijke instellingen van uw account. De link hiernaar vindt u onderaan de nieuwsbrief. Ook kunt u zich dan afmelden van toekomstige nieuwsbrieven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Becomfy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ciska@becomfy.nl