Al vanaf 2001 aktief op vele (bouw)terreinen!

Becomfy is een adviesbureau, dat zich richt op het optimaal laten verlopen van processen en projecten in de bouw- en vastgoedsector. Van het eerste initiatief tot en met ingebuikname van het gerealiseerde vastgoed, inclusief nazorg. Voor nieuwbouw/renovatie/herontwikkeling van winkelcentra, kantoor- en wooncomplexen, herontwikkeling stadscentra, sportterreinen en infrastructuur.

Becomfy staat voor een zakelijke, projectmatige, en bovenal een menselijke en transparante aanpak. Becomfy is niet voor niets de afkorting van 'Be Comfortable'. Ons uitgangspunt is dat zowel opdrachtgever als de eindgebruiker, en verder alle betrokken partijen zich comfortabel voelen in de samenwerking met onze onderneming.Jerry Tijssen